Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

Vastgoed

Vastgoed omvat een breed scala aan onderwerpen. Je kunt denken aan koop en verkoop van onroerend goed, huur en verhuur, nieuwbouw of een verbouwing, onderhandelingen daaromtrent, burenruzies … Op al die vlakken kan juridische ondersteuning of een scherpe, ervaren blik zinvol zijn.

Koop en verkoop van onroerend goed

Een bedrijfspand of woning kopen is lastig omdat het om grote bedragen kan gaan. Het moet dan wel goed gebeuren. De ene overeenkomst is de andere niet. Natuurlijk zijn er een aantal wettelijke uitgangspunten waar elk koopcontract aan moet voldoen, maar voor een groot deel kunnen koper en verkoper de voorwaarden zelf bepalen. Bij het kopen van een woning speelt vaak dat de koper de verkoper aansprakelijk stelt voor verborgen gebreken; een onaangename verassing voor beide partijen die vaak voorkomen kan worden door vooraf duidelijke afspraken te maken over wie de risico’s draagt.

Dan is een scherpe juridische blik wel zo handig. Ik ben in staat om een contract te beoordelen op de lange termijn. Ik voorzie de gevolgen van afspraken waar je nu misschien niet aan denkt of die nu niet spelen maar die op den duur wel relevant kunnen worden en mogelijk nadelig voor je uit kunnen pakken.

Huur en verhuur van onroerend goed

Een alternatief voor kopen is het huren van een woning of bedrijfspand. Vaak wordt dit gedaan met behulp van standaardcontracten die de makelaar in zijn la heeft. Wat mensen vaak niet weten is echter dat er weliswaar veel wettelijke bepalingen dwingend zijn voorgeschreven, maar dat partijen ook veel vrijheid hebben bij het maken van dit soort afspraken. Bij de wat complexere contracten of als je specifieke wensen hebt, is het dan ook beter om een advocaat te raadplegen.

Een scherpe juridische blik is ook handig als je wilt weten wie wat moet doen in het kader van het huurcontract. Wie is verantwoordelijk voor herstel of onderhoud? Huurder of verhuurder? Mag een verhuurder een huurder er zomaar uitzetten als hij een paar maanden huur niet heeft betaald? Win tijdig advies in hoe je om moet gaan met dit soort situaties. Maar ook als je al gedagvaard wordt en er geprocedeerd moet worden kan een advocaat je uitstekend helpen.

Burengeschillen

In een drukbevolkt land als Nederland wonen en werken we erg dicht op elkaar. Burengeschillen komen dan ook heel vaak voor. Denk aan conflicten over de erfgrens, geluidsoverlast, stank: er zijn tal van redenen die de relatie tussen (zakelijke) buren kunnen bekoelen. Erfdienstbaarheid is ook zo’n heikel thema. Recht van overpad kan bijvoorbeeld ontstaan door verjaring: dat is een vervelende verrassing. Terwijl je erfdienstbaarheden ook kunt laten vastleggen: duidelijkheid daarover kan conflicten voorkomen.

Ook bij zaken als omgevingsoverlast of conflicten die binnen de Vereniging van Eigenaren ontstaan komt de hulp van een advocaat van pas. Met mij als juridisch expert aan je zijde voorkom je dat een geschil uit de hand loopt – en houd je zicht op herstel van de relatie met de tegenpartij.

Kunnen wij u helpen?

Aanneming van werk

De bouw of verbouwing van een woning of bedrijfspand is vaak een langdurig proces waarbij er heel veel mis kan gaat. Meestal stagneert het werk en worden termijnen niet gehaald, vaak zijn werken niet opgeleverd zoals de klant het wil en zijn er betalingsgeschillen. Bij aanneming van werk is het erg belangrijk om goede afspraken vast te leggen. Dat is iets wat vaak niet gebeurd, terwijl juist aanneming van werk soms heel complex kan zijn en juist daarvoor goede afspraken gemaakt moeten worden. Dat kan ook heel makkelijk omdat er veel meer contractsvrijheid is dan bij bijvoorbeeld huurovereenkomsten.

Kom dus langs als je aannemer bent en goede contracten wilt hebben die er ook nog eens professioneel uitzien of laat mij je bestaande contracten (her)beoordelen. Doe je zaken met aannemers? Ook voor opdrachtgevers is het belangrijk om eerst duidelijk te krijgen of de afspraken met je aannemer jou wel voldoende bescherming bieden. Het kan dus nooit kwaad om een aangeboden offerte of concept overeenkomst te laten beoordelen, vooral als er veel op het spel staat.

Onderhandelingspartner

Onderhandelen over vastgoedcontracten is voor de meeste ondernemers geen dagelijkse routine. Met de kritische kijk van een onafhankelijk expert op de prijs, de voorwaarden en de termijn ben je zeker van een optimale uitkomst van de onderhandelingen en voorkom je geschillen achteraf. Dat bespaart een hoop tijd, geld en energie.

Raakvlakken

Mijn specifieke expertise in vastgoed ligt bij het begeleiden van onderhandelingen en het opstellen en beoordelen van huur- en koopcontracten en aannemingsovereenkomsten. Ook kan ik procederen over huur en verhuur of koop en verkoop van onroerend goed, aannemingsgeschillen en bij burengeschillen.

Vastgoed heeft vaak raakvlakken met contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Als dat het geval is profiteren mijn cliënten optimaal van mijn kennis en expertise die ik ook in die rechtsgebieden heb.

Mail of bel me: 06 – 4328 9695. Ik denk graag met je mee!

Loading