Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

TIME OUT

Voor ondernemers in coronatijd

Dat onze economie nog veel hulp nodig heeft, is ook door de regering onderkend. Per 1 januari 2021 treedt een nieuwe wet in werking om ondernemers die in zwaar weer verkeren verder te helpen: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Daarnaast wordt een pakket aan ondersteuning voorbereid dat wordt aangeduid als Time-out arrangement (TOA). Wat houdt dit in en wat heeft u als ondernemer in financieel zwaar weer hieraan?

Om de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers te beperken stelt de TOA u in staat om uw bedrijf tijdelijk stop te zetten als u hard bent geraakt door de coronacrisis. Met name de horecaondernemer komt vrijwel zeker voor deze regeling in aanmerking.

De WHOA is een vrij ingewikkelde en technische wet en de TOA is nog niet helemaal uitgewerkt maar waar het op neer komt is dat u uw bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap kunt brengen zonder de nadelige ernstige gevolgen van deze tijdelijke stopzetting te moeten ondervinden. Het kabinet noemt dit de “zachte landing” van de TOA. Wat u gedurende deze winterslaap kunt doen is een private oplossing zoeken met uw schuldeisers (en eventuele aandeelhouders) om een faillissement te voorkomen. Concreet betekent dit dat u met uw schuldeisers gaat overleggen om tot een akkoord te komen. U kunt daarbij bijvoorbeeld aanbieden om slechts een percentage van de schuld aan iedere schuldeiser te betalen tegen finale kwijting. Op deze manier kunt u uw schulden saneren en uw faillissement voorkomen. De rechter kan door middel van de WHOA vervolgens uw akkoord met het merendeel van uw schuldeisers bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan dit akkoord worden gebonden. De faillissementswet en WSNP hebben al een soortgelijke regeling, maar in die situaties is er al sprake van een faillissementsaanvraag of WSNP-verzoek. Bij de WHOA ligt dat dus anders.

Zoals gezegd, treedt de WHOA in werking op 1 januari 2021. Vooruitlopend op deze inwerkingtreding kunt u als ondernemer al gaan starten met de voorbereidingen. Bijvoorbeeld door al in overleg te gaan met uw schuldeisers, het akkoord alvast uit te werken en voor te leggen aan de schuldeisers/aandeelhouders. Als een deel van de schuldeisers niet akkoord zou gaan, dan kunt u per 1 januari 2021 het akkoord meteen ter homologatie voorleggen aan de rechter.

Als u hulp nodig heeft bij deze TOA en bijstand wenst bij het bereiken van een akkoord met de schuldeisers en/of aandeelhouders, neem dan gerust contact op.

Hartelijke groet,

Dirlex


Deel op social media

Loading