Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

SCHRIFTELIJK OF NIET?

Geldt het schriftelijkheidsvereiste ook bij de aankoop van een bouwkavel?


In art. 7:2 lid 1 BW staat dat als een consument een woning koopt, dat de koopovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Hiermee wordt ter bescherming van consument-kopers afgeweken van de hoofdregel dat het sluiten van een overeenkomst vormvrij is. Normaal gesproken kan je dus een overeenkomst ook mondeling en onder omstandigheden zelfs stilzwijgend sluiten. Voor de aankoop van een woning door een consument kan dat dus niet.

Nu wordt er de laatste jaren heel veel gebouwd in Nederland. Dit is om tegemoet te komen aan de hoge woningnood. In de praktijk komt het daardoor regelmatig voor dat je een bouwkavel koopt die bestemd is voor de bouw van een woning. De woning zelf staat er nog niet, dus die heb je nog niet gekocht. Dit roept de vraag op of het schriftelijkheidsvereiste ook van toepassing is als een consument-koper een bouwkavel koopt die krachtens publiekrechtelijke bestemming is bestemd voor de bouw van een woning.

Deze vraag heeft de rechtbank Overijssel op 12 april 2023  aan de Hoge Raad gesteld. Lagere rechters bij rechtbanken en gerechtshoven kunnen dit soort “prejudiciële vragen” stellen aan de Hoge Raad. Deze mogelijkheid is ingebouwd om te voorkomen dat je eerst helemaal door moet procederen tot aan de Hoge Raad om antwoord te krijgen op een juridisch belangrijke vraag.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 15 december 2023 geoordeeld dat het schriftelijkheidsvereiste niet geldt voor bouwkavels. De verkoper heeft zich namelijk niet verplicht om een woning te leveren aan de koper, maar een bouwkavel. De koper zal daar zelf een woning op bouwen. Het schriftelijkheidsvereiste is daarom niet van toepassing op de koop van bouwkavels, ook niet als de bouwkavel publiekrechtelijk wel is bestemd om een woning op te bouwen of als de verkoper weet dat de koper het voornemen heeft om een woning te (laten) bouwen.

Bij nieuwbouw is het dus als particuliere koper belangrijk om na te gaan wat je koopt. Als je alleen een kavel koopt en zelf de bouw van de woning ter hand neemt, dan hoeft de koopovereenkomst niet schriftelijk te worden aangegaan. Dit heeft tot gevolg dat je mondeling mogelijk al een overeenkomst hebt gesloten zonder dat je dat beseft. In het algemene contractenrecht geldt namelijk dat er al van een voltooide overeenkomst sprake kan zijn als er mondelinge overeenstemming is bereikt over het object (de locatie en oppervlakte van de kavel) en de prijs.

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Hartelijke groet,

Dirlex

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is diamant-met-d.png

Deel op social media

Loading