Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

Privacy statement van Dirlex

 

Dirlex B.V., gevestigd te (1811 LM) Alkmaar aan de Koningsweg 2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

Contactgegevens:

Website: https://dirlex.nl
Mailadres: mail@dirlex.nl
Telefoonnummer: 072 – 785 8085

Vertrouwen in onze service is voor Dirlex erg belangrijk. Wij streven ernaar om uw privacy te waarborgen. Op deze pagina kunt u lezen welke gegevens we verzamelen en gebruiken en waarom.

Toestemming

Door de diensten van Dirlex te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy statement en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Gegevensverzameling

Dirlex maakt gebruikt van de gegevens die u aan ons verstrekt om onze diensten te leveren. De gegevens die wij kunnen verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Telefoonnummer
 • Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch

Doel en grondslag gegevensverzameling

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten. Enkele voorbeelden:

 • Het voeren van correspondentie en het schrijven van (proces)stukken en contracten;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om te voldoen aan wettelijke taken en/of verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Hoe lang bewaren wij gegevens

Na sluiting van uw dossier bewaart Dirlex uw gegevens vijf jaar in ons archief. Daarna worden uw gegevens gewist en worden papieren documenten op een vertrouwelijke manier ter vernietiging aangeboden. Gedurende deze minimaal verplichte bewaartermijn van vijf jaar, bent u in staat om gegevens uit uw dossier op te vragen of vragen te stellen daarover.

Delen van gegevens met derden

Dirlex verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld is het delen van uw gegevens met de deurwaarder zodat hij een processtuk namens u kan betekenen.

Ten behoeve van de dienstverlening kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer een land een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de Europese wetgeving, dan ziet Dirlex er op toe dat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving hieromtrent.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dirlex gebruikt technische en functionele cookies. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies en webbakens u niet persoonlijk identificeren.

Wij gebruiken Google Analytics om onze eigen website te analyseren. Google is enkel bewerker van gegevens (er is een bewerkersovereenkomst) en krijgt uw gegevens niet in handen. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd en Dirlex heeft ‘gegevens delen’ uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dirlex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@dirlex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Dirlex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dirlex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@dirlex.nl.

Loading