Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

ONDERZOEKSPLICHT KOPER

Door Daniëlla Maksimovic

In ons vorige blog hebben wij het gehad over verborgen gebreken, de conformiteitseis van artikel 7:17 BW en op de omkering van de bewijslast bij consumenten door artikel 7:18 BW. De vorige blog eindigden we met de conclusie dat bij een professionele koper artikel 7:18 BW geen soelaas zal bieden en dat in sommige gevallen de onderzoeksplicht van een koper verder zal gaan dan die van een consument.

In deze blog zal ik inzoomen op de onderzoeksplicht van de koper. Wat is de onderzoeksplicht en meer specifiek, tot hoever reikt deze plicht voor professionele kopers en consument kopers?

Onderzoeksplicht

In artikel 7:17 lid 5 BW staat dat een koper zich niet kan beroepen op non-conformiteit indien het gebrek hem ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Hieruit kunnen we afleiden dat een koper dus inderdaad een onderzoeksplicht heeft. Deze onderzoeksplicht speelt zich af ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst en geldt zowel voor consumenten als voor professionele kopers.

Indien een koper twijfelt over de staat van een zaak, zal hij vragen aan de verkoper moeten stellen en soms zelfs een deskundige in moeten schakelen.

Hoe ver de onderzoeksplicht reikt, hangt van de omstandigheden van het geval en van de aard van de zaak af. Bij de koop van een woning kan een koper naast het checken van de registers ook een bouwkundig onderzoek laten verrichten. En bij de aankoop van tweedehands zaken, zoals bijvoorbeeld een tweedehands auto of een ouder huis, reikt de onderzoeksplicht verder dan bij nieuwe zaken. Van tweedehands zaken mag namelijk minder verwacht worden dan van nieuwe zaken.

Mededelingsplicht

Naast de onderzoeksplicht van de koper, heeft de verkoper in sommige gevallen een mededelingsplicht. Als de verkoper bijvoorbeeld inlichtingen geeft over het goed dat hij verkoopt of bepaalde garanties verstrekt, dan wordt van de koper niet meer verwacht dat hij hier nader onderzoek naar doet. Hij mag afgaan op wat de verkoper zegt.

De mededelingsplicht van een verkoper gaat boven de onderzoeksplicht van een koper. Dit wil zeggen dat indien de verkoper iets had moeten mededelen en dit niet heeft gedaan, dit niet aan de koper kan worden tegengeworpen door te stellen dat hij zijn onderzoeksplicht heeft verzaakt.

Professionele Kopers

De onderzoeksplicht van professionele kopers reikt verder dan die van consumenten. Een professionele koper beschikt in het algemeen over meer deskundigheid met betrekking tot sommige zaken dan een consument. Een vastgoedhandelaar weet bijvoorbeeld meer van huizen af dan een particuliere koper. Een professionele koper mag dan ook niet zomaar af gaan op mededelingen verstrekt door een verkoper, maar zal in sommige gevallen nader onderzoek moeten verrichten.

Conclusie

In het kort komt de koper die zijn onderzoeksplicht heeft verzuimd, geen beroep op non-conformiteit toe. Hoe ver de onderzoeksplicht reikt, hangt af van de omstandigheden van het geval. Bij tweedehands zaken en professionele verkopers reikt de onderzoeksplicht verder dan bij nieuwe zaken en consumenten. Daarnaast geldt wel dat indien een verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden, dit meestal niet tegen de koper kan worden gebruikt door te stellen dat de koper zijn onderzoeksplicht heeft verzaakt.

Twijfelt u als koper of verkoper over een aankoop? Schroom dan niet of mij te bellen of mailen.

Hartelijke groet,

Dirlex

Deel op social media

Loading