Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

KAT IN DE ZAK (III)

Verborgen gebreken bij de aankoop van een bestelbus


In 2019 heb ik twee blogs over verborgen gebreken geschreven:

  • Verborgen gebreken bij de aankoop van een huis (een onroerende zaak), en
  • Verborgen gebreken bij de aankoop van een auto (een roerende zaak).

We hebben toen vastgesteld dat voor roerende en onroerende zaken dezelfde wettelijke regels gelden: art. 7:17 BW (conformiteitseis).

Een huis en een auto zijn overigens slechts als concrete voorbeelden genoemd. Vergeet niet dat deze regels ook gelden voor als u een bedrijfspand (onroerende zaak) of een fiets (roerende zaak) koopt. En hoewel dieren geen “zaken” zijn (zie art. 3:2a lid 1 BW), zijn de regels over non-conformiteit ook op dieren van toepassing. Dus ook als u een ziek paard, hond of kat koopt en u komt daar pas na de koop en aflevering achter, dan kunt u naar de verkoper stappen en hem of haar aansprakelijk stellen.

De vraag is alleen: hoe kun je aantonen dat de gekochte zaak ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al bestond en dus voor rekening en risico van de verkoper komt? De koper moet stellen en bewijzen dat de gekochte zaak niet aan de overeenkomst beantwoord en dat deze non-conformiteit ten tijde van de aankoop al bestond. In het recht geldt het adagium dat de partij die de bewijslast heeft, ook het bewijsrisico loopt. Met andere woorden: als de rechter u aanwijst als de partij die zijn stellingen moet bewijzen, dan heeft u een behoorlijke achterstand. Als u niet in de bewijsopdracht slaagt, dan verliest u de zaak. De andere partij hoeft uw stellingen dan alleen maar gemotiveerd te betwisten om de zaak te winnen.

In de blog over verborgen gebreken aan een gekochte auto, heb ik uitgelegd dat je als consument goed wordt geholpen door de wet. Zo lang u als consument/koper aantoont dat de auto een gebrek heeft wat het normale gebruik van de auto als voertuig in de weg staat en u kunt ook aantonen dat dit gebrek zich binnen zes maanden na de aflevering heeft geopenbaard, dan zegt art. 7:18 BW dat dit gebrek vermoed wordt ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst al aanwezig te zijn. De bewijslast wordt dus omgedraaid. Nu moet de verkoper het tegendeel bewijzen. Hij moet dus bewijzen dat de auto na de aflevering gebreken is gaan vertonen. Dat wordt heel moeilijk omdat hij al die tijd geen zicht had op de auto. De koper heeft er immers al die maanden (maximaal zes maanden) in gereden. Hoe ga je als verkoper dan bewijzen dat de auto toch daarna pas gebreken is gaan vertonen. De bewijslast en daarmee het bewijsrisico is dus verschoven naar de verkoper die nu een veel grotere kans loopt om de zaak te verliezen.

Maar wat als je als ondernemer een bestelbus koopt en daarvan blijkt de motor het binnen twee maanden al te begeven? Art. 7:18 BW zal je niet te hulp schieten. Je bent een professionele koper, geen consument. Je zult nu zelf moeten bewijzen dat de bestelbus ten tijde van de aflevering al deze gebreken had. Bedenk alleen dat degene die de bewijslast heeft weliswaar het bewijsrisico loopt, maar dat dat niet wil zeggen dat niet aangetoond kan worden dat de bestelbus ten tijde van de aankoop al non-conform was. Bij een motor kan bijvoorbeeld een (deskundigen)onderzoek naar de oorzaak van het gebrek informatie op leveren. Een motor begeeft het bijvoorbeeld niet van de een op de andere dag. Een verborgen gebrek ontstaat op enig moment en brengt gedurende een periode van enkele maanden schade aan de bestelbus aan die op een gegeven moment zo erg wordt, dat de motor het uiteindelijk begeeft. Als duidelijk wordt wat de oorzaak is, kun je ook aantonen hoe waarschijnlijk het is dat dit gebrek ten tijde van de aankoop al aanwezig moet zijn geweest. Dat wordt makkelijker naarmate het gebrek zich (erg) kort na de aflevering heeft geopenbaard.

Vergeet niet dat aan bepaalde professionele kopers onder omstandigheden ook hogere eisen worden gesteld als het gaat om de onderzoeksplicht. In mijn volgende blog zal ik op deze onderzoeksplicht ingaan. Als u als (professionele) verkoper of (professionele) koper vragen heeft over uw aankoop, schroom dan niet om te bellen of te mailen.

Hartelijke groet,

Dirlex

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is diamant-met-d.png

Deel op social media

Loading