Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

EEN GEWAARSCHUWD MENS TIJDENS DE CORONACRISIS

In mijn vorige blog heb ik besproken hoe een natuurverschijnsel zoals een storm er voor kan zorgen dat u uw schade niet kunt verhalen als u waarschuwingen hierover in de wind hebt geslagen.

Op dit moment is er een gezondheidscrisis gaande zoals we die nog niet eerder gekend hebben. Een crisis waarbij van overheidswege groten delen van de economie zijn stilgelegd en waarbij aan burgers de instructie is gegeven om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Naast de schade die onze economie oploopt, is er het risico op gezondheidsschade waar iedereen aan blootgesteld wordt. Deze blog gaat over deze vorm van schade: het besmet worden met het Coronavirus. Wat voor schade loopt u op als u het Coronavirus hebt?

  • U kan niet (thuis)werken, maar hopelijk wordt uw loon 100% doorbetaald gedurende de ziekte;
  • U hebt medische kosten, die hopelijk niet meer bedragen dan het eigen risico dat u aan uw zorgverzekering moet betalen;
  • U en uw familie maken een moeilijke, onzekere, pijnlijke stressvolle periode door; deze immateriële schade is veruit de belangrijkste schadepost als u zelf het Coronavirus oploopt en daardoor voor enkele weken uit roulatie bent.

Een ondernemer die gewoon zou kunnen werken vanuit huis of op de zaak, lijdt extra schade omdat hij door ziekte geen omzet meer kan genereren terwijl dat niet door de overheidsmaatregelen komt. De steunmaatregelen van de overheid bieden dus niet zonder meer soelaas voor het omzetverlies dat hier wordt geleden.

Naast het risico voor uw gezondheid is het dus raadzaam ook uit financieel oogpunt de adviezen en maatregelen van de overheid te volgen. Ook hier geldt dus weer het adagium: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Met name deze twee situaties zijn van belang:

  • Als u het virus heeft opgelopen omdat u zich buiten heeft begeven, is het de vraag of u wel naar buiten had moeten gaan. De waarschuwing luidt immers: alleen naar buiten als dat echt moet.
  • Daarnaast is het van belang dat u, als u dan toch naar buiten bent gegaan, wel minimaal 1,5 meter afstand heeft bewaard.

Allereerst geldt natuurlijk dat de kans dat u er achter komt wie u heeft besmet sowieso erg klein is. Daarnaast is uw schade niet goed verhaalbaar als u waarschuwingen in de wind heeft geslagen en daardoor eigen schuld of in ieder geval medeschuld heeft aan uw eigen besmetting. Tot slot geldt dat bijna iedere verzekering schade als gevolg van een epidemie heeft uitgesloten van polisdekking. U kunt uw schade dus ook niet bij uw verzekering claimen.

Des te meer reden dus om bij voorkeur verder te gaan dan de overheidsadviezen en eerder meer voorzorgsmaatregelen te nemen dan minder. Niet alleen omdat u daarmee solidair bent doordat dan de kans op besmetting van met name onze ouderen kleiner wordt en onze gezondheidszorg niet overbelast raakt, maar ook omdat dat in uw eigen belang is.

Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze blog, bel of mail mij gerust.

Hartelijke groet,

Dirlex


Deel op social media

Loading