Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

Contracten

Een goed contract verwoordt precies de gemaakte afspraken tussen twee partijen. Er staat in wat zij overeengekomen zijn over bijvoorbeeld levering, betaling of geheimhouding. Daar is geen speld tussen te krijgen, toch? Problemen ontstaan vaak als een van beide partijen zich niet aan de overeenkomst houdt en de ander daardoor financiële of andere schade lijdt. Omdat de algemene voorwaarden bijvoorbeeld onduidelijk zijn. Of omdat jullie leverancier nalatig is geweest en jij daarvan nu de dupe bent. En als een koper een koopcontract wil ontbinden, kan dat dan zonder meer?

In zulke gevallen ga ik na hoe sterk je juridisch staat. Wat zijn je mogelijkheden, welke stappen kun je ondernemen? Ik kijk niet alleen naar wat je kúnt doen, maar ook naar wat realistisch en haalbaar is. Hoe groot is je kans op succes nou echt?

Check vooraf

Bij contracten geldt ook altijd: voorkomen is beter dan genezen. Sommige contracten blinken niet uit in duidelijkheid of zijn vanuit juridisch oogpunt zwak. Ontstaat er dan een conflict, dan is het maar de vraag hoe sterk je echt staat. In gewonemensentaal: het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Vooraf een overeenkomst door de juridische molen halen kan dan ook heel zinvol zijn. Dan weet je tenminste echt waar je aan toe bent.

Wat je in contracten mag afspreken ligt voor een deel vast en wordt bepaald door de Nederlandse wet. Voor het overige is elke overeenkomst maatwerk. En daarin zit vaak het venijn. Afspraken blijken multi-interpretabel of zijn juridisch wankel en houden geen stand bij de rechter. Dan is een scherp juridisch oog onmisbaar! Ik toets de juridische houdbaarheid van contracten. Ook adviseer ik over noodzakelijke aanpassingen, ontbinding of herroeping van gemaakte afspraken.

Kunnen wij u helpen?

Second opinion

Mijn specifieke expertise in contractenrecht ligt bij het begeleiden van contractonderhandelingen en het opstellen en beoordelen van contracten. Ook kan ik een second opinion uitvoeren en procederen bij geschillen die volgen uit eerder gesloten overeenkomsten.

Contractenrecht heeft vaak raakvlakken met aansprakelijkheidsrecht en vastgoedrecht. Als dat het geval is profiteren mijn cliënten optimaal van mijn kennis en expertise die ik ook in die rechtsgebieden heb.

Mail of bel me: 06 – 4328 9695. Ik denk graag met je mee!

Loading