Heeft u vragen?
072 - 785 8085
06 - 4328 9695​
mail@dirlex.nl

SCHRIFTELIJK OF NIET?

Geldt het schriftelijkheidsvereiste ook bij de aankoop van een bouwkavel? In art. 7:2 lid 1 BW staat dat als een consument een woning koopt, dat de koopovereenkomst schriftelijk moet worden aangegaan. Hiermee wordt ter bescherming van consument-kopers afgeweken van de hoofdregel dat het sluiten van een overeenkomst vormvrij is. Normaal gesproken kan je dus een […]

ONDERZOEKSPLICHT KOPER

Door Daniëlla Maksimovic In ons vorige blog hebben wij het gehad over verborgen gebreken, de conformiteitseis van artikel 7:17 BW en op de omkering van de bewijslast bij consumenten door artikel 7:18 BW. De vorige blog eindigden we met de conclusie dat bij een professionele koper artikel 7:18 BW geen soelaas zal bieden en dat […]

KAT IN DE ZAK (III)

Verborgen gebreken bij de aankoop van een bestelbus In 2019 heb ik twee blogs over verborgen gebreken geschreven: Verborgen gebreken bij de aankoop van een huis (een onroerende zaak), en Verborgen gebreken bij de aankoop van een auto (een roerende zaak). We hebben toen vastgesteld dat voor roerende en onroerende zaken dezelfde wettelijke regels gelden: […]

EEN NIEUW JURIDISCH PRODUCT: HET ABONNEMENT

Dit jaar is een lustrumjaar: Dirlex bestaat vijf jaar! Deze jaren zijn voorbij gevlogen. Veel leuke klanten en interessante juridische vraagstukken. In deze periode is ook de behoefte ontstaan om gewoon even met je advocaat te kunnen bellen omdat je even een korte vraag hebt. Of je wilt een contract tekenen, maar wil toch graag […]

DE AVONDKLOK

In mijn vorige blog heb ik stilgestaan bij de naar mijn mening valse tegenstelling tussen coronamaatregelen enerzijds versus grondrechten anderzijds. De juiste tegenstelling is volgens mij grondrechten enerzijds (met name bescherming van de volksgezondheid) versus grondrechten anderzijds (vrijheidsrechten zoals de bewegingsvrijheid). Binnen dat beoordelingskader wil ik in deze blog één van de meest omstreden maatregelen […]

CORONAMAATREGELEN VS GRONDRECHTEN?

Inleiding De coronamaatregelen zijn getroffen omdat de volksgezondheid in gevaar is. Er is een zeer besmettelijk en soms dodelijk virus dat inmiddels is gemuteerd in nog besmettelijkere varianten. Daar moet iets aan gedaan worden. Vandaar de coronamaatregelen. In het maatschappelijk debat worden de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen afgezet tegen de grondrechten die wij als burgers hebben, grondrechten […]

EXPERTGROEP

Ondanks dat er inmiddels vaccins worden uitgedeeld, hebben we momenteel te maken met misschien wel het zwaarste pakket aan maatregelen tot nu toe. Vanwege de angst voor gemuteerde    -en besmettelijkere- varianten van het coronavirus (met name de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant), is nu ook de avondklok als maatregel ingevoerd. Een bijzondere en zeer vergaande […]

TIME OUT

Voor ondernemers in coronatijd Dat onze economie nog veel hulp nodig heeft, is ook door de regering onderkend. Per 1 januari 2021 treedt een nieuwe wet in werking om ondernemers die in zwaar weer verkeren verder te helpen: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Daarnaast wordt een pakket aan ondersteuning voorbereid dat wordt aangeduid als […]

CORONA EN HUUR

wanneer kan een huurder zich op huurkorting beroepen? Dit is een gastblog van mr. Mart van Genugten (www.noordas.eu). Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen kunnen veel ondernemingen voor nog langere tijd niet op normale wijze gebruik maken van door hen gehuurde bedrijfsruimtes. Daarom is het van belang te weten wanneer een huurder zich als gevolg […]

LET OP DE KLEINTJES!

Moet u wel echt rente betalen over uw lening? Het komt regelmatig voor dat vrienden, kennissen of familieleden geld van elkaar lenen. Omdat het om een bekende gaat, worden er geen duidelijke afspraken gemaakt. Maar dan gaat het mis, opeens wil deze broer of zus of vriend zijn of haar geld mét rente terug. Uitgangspunt […]

Loading